5 Hoe geef ik eventuele wijzigingen door?

Ga naar ContactAntwoord:

Wijzigingen doorgeven

Als je gebruikmaakt van redigeren of ik schrijf een nieuwe tekst voor je, dan lever ik altijd een eerste versie. Deze stuur ik je via e-mail. Die versie kun jij beoordelen.

Mocht je nog opmerkingen hebben, dan kun je die in een reactie op die mail opsturen. Ook is het natuurlijk mogelijk om er nog even over van gedachten te wisselen.

Hierna ga ik aan de slag voor de definitieve versie. Als de nodige wijzigingen zijn aangebracht, krijg je de laatste versie op de afgesproken tijd.