3 Wat is het verschil tussen spellingcorrectie en redigeren?

Antwoord:

Spellingcorrectie of redigeren?

spellingcorrectie en redigerenEen spellingcorrectie houdt in dat ik de geleverde tekst corrigeer. Als corrector verbeter ik de spelfouten. Daarnaast herstel ik meteen de mogelijk foute zinnen of verkeerd gebruikte woorden. Aan zo'n correctie gaat altijd een offerte vooraf. Hierin vermeld ik de prijs en de tijdsplanning.

spellingcorrectie en redigerenHet redigeren van een tekst gaat een stap verder. Niet alleen corrigeer ik de spelling, ook de zinsbouw en de indeling van de tekst krijgen aandacht. Na het redigeren is de tekst prettig leesbaar, voor mens en zoekmachine.

Meer informatie vind je bij Aanbod.

 
Spellingcorrectie Redigeren
Opdracht volgens offerte Opdracht volgens offerte
Volledige correctie spelling van website Foutloze spelling
Foutloze spelling en zinnen Goede, consistente tekst
Prijs volgens offerte Evt. tweede ronde aanpassingen
  Prijs volgens offerte