2 Wat is het verschil tussen een spellingcorrectie en de gratis spellingtest?

Antwoord:

Spellingcorrectie of spellingtest?

spellingcorrectie spellingtestEen spellingcorrectie houdt in dat ik de geleverde tekst nakijk. Als corrector verbeter ik de spelfouten. Daarnaast herstel ik ook mogelijk foute zinnen.

Aan zo'n spellingcorrectie gaat altijd een offerte vooraf. Hierin vermeld ik de prijs en de tijdsplanning.

spellingcorrectie spellingtestEen spellingtest is gratis. Bij een spellingtest kijk ik op jouw verzoek globaal een deel van je website na. Ik pas daarbij natuurlijk niets aan.

Ik laat je daarna weten of je nog eens naar de spelling zou kunnen (laten) kijken. Als dat het geval is, kan ik aangeven waar die verbeteringen in kunnen zitten.

Dat advies is dus gratis. Graag los ik daarna de problemen op d.m.v. een spellingcorrectie. Daartoe ben je natuurlijk niet verplicht.

Meer informatie lees je bij de GRATIS spellingtest.

 
Spellingcorrectie Spellingtest
Opdracht volgens offerte Opdracht verzoek informatie
Volledige correctie spelling van website Globale beoordeling spelling van website
Foutloze spelling en zinnen Bespreking uitslag incl. voorbeelden
Prijs volgens offerte Gratis